Kafiestahan ni San Juan Bautista, pinangenotan ni Bishop Dialogo sa Castilla

Pinangenotan ni Sor. Bishop Jose Alan Dialogo an banal na misa na isinagibo kasuudma sa Brgy. Poblacion, sa banwaan kan Castilla.

Ini may relasyon sa kafiestahan ni San Juan Bautista kasuudma na pinagselebrar man sa manlaenlaen na lugar sa probinsya na may kaparehong patron.

Alas 9 nin pagkaaga kasuudma kan ponan an banal na misa kan obispo sa St. John the Baptist parish kun saen mahigpit na pinagpasunod an protocol siring kan pagsiguro sa physical distancing sa mga nagsirimba.

Sa ibong na lado, liwat na nangapudan an mga otoridad sa publiko na nagseselebrar nin kafiestahan asin kaorogmahan na magsunod sa mga pinagpalowas na regulasyones kan gobyerno para malabanan an corona virus desease.

0 comments:

Post a Comment

• IBA PANG BARETA